22 september 2015

City escape challenge (.nl)

City – game voor groepen tot 140 personen, verdeeld in groepen van 6-8 personen.


Het koffertje

Een klein koffertje herbergt een zorgvuldig gekozen schat aan informatie!
Door associatief en creatief te denken ontrafelt men, door doelgerichte acties te ondernemen, de eindbestemming.

Wij zorgen ervoor dat het spel zich afspeelt op de mooiste plekken en houden rekening met uw interesse en smaak.
De inhoud van het koffertje triggert de deelnemers om met al hun mogelijkheden, het spel op te lossen en uit te spelen.

Het concept van het spel

Tijdens het spel mogen de deelnemers alles doen wat zij nodig achten om het op te lossen, er zijn geen spelregels.

Men ziet gemotiveerde groepen, in wanhoop met een koffertje, op zoek naar wat?  Wat  moeten ze doen? Hoe te denken en kijken om iets op te lossen! Welke acties, initiatieven, ideeën, Strategieën en keuzes maken zij om de eindstreep te halen. Voordat de anderen met die eer gaan lopen. 

…….alle genialiteit ;  slimheid ;  gewiekstheid,  spitsvondigheidgevatheid  ; bijdehandheid  ;  snedigheid  ; adremheid  ;  intelligentieschranderheid  ;  pienterheid  ;sluwe streken  ;  gladheid  ;  doortraptheid  ;   listigheid  ;  snoodheid  en slimmigheid

……..proberen wij aan te boren bij de deelnemers, om als eerste bij het eindpunt te komen. Het concept van het spel is hierop gebaseerd en wordt door ons makers tot in de kleinste en gevarieerde details overdacht, passend en gebruik makend van de mogelijkheden van de gekozen stad of locatie.   Speciale  doelen en wensen van de opdrachtgever worden besproken en verwerkt in het spel.

De mensen gaan elkaar beter leren kennen doordat ze samen iets meemaken!


Voor   :    Bedrijfsuitjes personeelsverenigingen, vrienden en  familie-uitjes. Groepen tot 140 personen,

Zinvol : Als activiteit tijdens heidagen. Te gebruiken bij teambuilding.

duur :  +-  2,5  uur  (aan de doelstellingen en wensen van de klant aan te passen.)

Waar : Locatie of Stad is uw keuze.
​Wat krijgt u ;

  • Een spel dat zich afspeelt in een door u gekozen gebied of stad.
  • Op maat gemaakt voor uw groep en uw interesse.
  • Verdeeld in groepen van 6-8 personen.
  • Alle spelbenodigdheden.
  • Twee mensen die, op de locatie, het spel van het begin tot het eind waarnemen!