11/04/2017

Prijs

Afhankelijk, van uw locatie, de hoeveelheid deelnemers, en of specifieke wensen zijn de prijzen vanaf 18 euro p.p.. bij 250 tot 300 personen.

spelwebsite.nl is vrijgesteld van Btw sinds 1/1 2020 onder nummer ………Onze prijzen worden dus niet verhoogd met Btw. 
let op; U kunt dus geen Btw verrekenen.

Voor arrangementen

In Berg en dal     http://landgoedhotelbergendal.nl

In Ottersum.       http://Roepaen.com

 cont

act